|  m i m o ch o d   |  h u d e b i l i t a    |  l i t e r á r i u m    |  v ý t v a r y         MILAN RYNT  
         
 

KLANEVÍRISTA (úryvek)

Jsem klanevírista
sty svými prsty přebíhám
v šeru baru
po klávesách ze sloní viny
po nocích
po bocích
po lucích

Sty svými prsty čechrám
sotva postižitelnou
a už vůbec ne žitelnou
melodii
z černé zaoblené rakve
na miniaturním pódiu

Ne zvuk, jen chvění povzdechů dívek
a plstěných kladívek

Sty svými prsty chladím podvečer
a prostá prostitutka Naděje,
sedí sama u rozviklaného stolku pro dva

Usrkává černobílou kávu

Příslib, že z podvečera bude nadvečer,
z půlnoci noc a z rána brána do kamsi
si libuje

Usrkávám čiré nic ze sklenky, zamyšleně,
snově
a s nově napitým sebevědomím
vkládám do úhozů víc síly

...

      

   e-knihy na: